Back to All Events

Wissel ALV

  • Studievereniging Anguilla (map)

Facebook Event

Lief lid,

Op dinsdag 30 oktober zal de jaarlijkse wissel ALV plaatsvinden. Op deze algemene ledenvergadering zal er gestemd worden over het in functie treden van het dertiende bestuur van Anguilla en het officieel aftreden van het twaalfde bestuur.

Tevens zullen zowel het sociaal als financieel jaarverslag gepresenteerd worden door onze huidige voorzitter en penningmeester.

Vervolgens zullen onze aankomende voorzitter en penningmeester hun beleidsplan en jaarbegroting presenteren.

Alle aanwezige leden zullen tijdens de vier presentaties de kans krijgen om feedback te geven en vragen te stellen.

Daarnaast willen wij proberen een statutenwijziging door te voeren. Hierbij is aanwezigheid dus erg van belang, want bij onvoldoende aanwezigheid zullen de statuten niet gewijzigd kunnen worden. Ook zal het HR gewijzigd worden.

Tenslotte zal er gestemd worden of het twaalfde bestuur gedechargeerd mag worden en het dertiende bestuur ingesteld mag worden.

Wij hopen jullie namens het bestuur en het kandidaatsbestuur voldoende geïnformeerd te hebben.

Eventuele vragen kunnen altijd gesteld worden via de mail of persoonlijk aan één van de bestuursleden.

Mocht je niet naar de ALV kunnen komen, maar wil je wel stemmen, dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar secretarisanguilla@gmail.com en jouw gemachtigde kenbaar te maken. Een gemachtigde mag voor maximaal twee personen stemmen en moet dit tijdens de aanvang van de ALV bij het bestuur melden.

Een week voor de ALV zal er nog een mail worden verzonden met de documenten die zullen worden gepresenteerd en de notulen van de vorige ALV.

LOKAAL: HG-07A32

Hopelijk tot dan!

Liefs,
Bestuur 12 en kandidaatsbestuur

Earlier Event: October 22
Tentamenweek: Leren met Anguilla
Later Event: November 1
Wissel van de Wacht Borrel