ICTilla

De ICTilla is in het leven geroepen door Marten Buijs en Nina Linzel. Het is nooit een officiële commissie geweest, maar dat maakt niet uit. De ICTilla was er alleen om deze mooie site tot stand te laten komen. Wij kijken hier met trots en voldoening op terug. Wij hopen dan ook dat alle leden met veel plezier de nieuwe site in gebruik zullen nemen.

Liefs,
De ICTilla

Marten in zijn natuurlijke habitat: de Ledenkamer

Marten in zijn natuurlijke habitat: de Ledenkamer

Een hele blije Nina

Een hele blije Nina