Anguilla is natuurlijk de studievereniging van de bachelor Gezondheid en Leven. Deze bachelor bestaat slechts enkele jaren en is relatief bijzonder. Een Universitaire student die iets richting de gezondheid wil doen had altijd de keuze uit geneeskunde, biomedische wetenschappen en gezondheidswetenschappen. Gezondheid en Leven een combinatie van deze drie.

Gezondheidsproblemen zijn namelijk vaak zeer complex. Om passende oplossingen te vinden, moet hier op verschillende niveaus naar worden gekeken. Als student Gezondheid en leven bestudeer je gezondheid daarom vanuit verschillende perspectieven: van molecuul tot maatschappij. Je leert bij Gezondheid en leven over:
· De bouw en werking van het menselijk lichaam: weefsels, organen, moleculaire en cellulaire processen, genetica, evolutiebiologie, microbiologie, immunologie en fysiologie.
· Gezondheid en ziekte: ontstaan, verspreiding en verloop van ziektes, behandelstrategieën, preventie en de relatie met leefstijl, psyche en omgeving.
· Onderzoeksmethoden en statistische analyses om het vóórkomen en de verspreiding van ziektes te analyseren.

 

Opbouw van de opleiding

De bachelor Gezondheid is een voltijd studie en duurt drie jaar.

In het eerste jaar zijn alle vakken verplicht. De vakken duren 4 tot 8 weken. Je volgt themavakken en steunvakken. Bij de themavakken staat steeds één gezondheidsonderwerp centraal dat je vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Tijdens de steunvakken krijg je alle basiskennis over de werking van het menselijk lichaam en over het doen van onderzoek. Na het eerste jaar heb je dus een stevige basiskennis en inzicht in de richtingen waarin je je kunt specialiseren.

In het tweede jaar kies je 80% van de vakken zelf. Op deze manier stel je jouw major samen. Een major kan gezondheidswetenschappelijk, biomedisch, klinisch of een combinatie zijn. Bekijk de Majorenregeling .

De eerste helft van het derde jaar ga je een minor volgen. Een minor bestaat uit vijf vakken die met elkaar te maken hebben en zich in een richting specialiseren. Tijdens de tweede helft voer je zelfstandig een stageonderzoek uit.

Gedurende deze driejarige bachelor bouw je dus aan een eigen profiel binnen de humane levenswetenschappen.

 

Studeren in het buitenland

Studeren of stage lopen in het buitenland is aantrekkelijk. De kennismaking met een ander land, cultuur, studentenleven en een ander onderwijssysteem zal je een nieuwe invalshoek geven op de Nederlandse gewoonten. Voor veel studenten betekent een buitenlands verblijf ook persoonlijke groei. Je moet op eigen kracht varen in een vreemd land en alles wat je wilt zelf regelen.
Tijdens de bachelor Gezondheid en leven zijn er twee momenten waarop je naar het buitenland kunt gaan:
· Aan het begin van jouw derde jaar tijdens de minor periode. In deze periode kun je je verdiepen in een richting van jouw interesse. Van september t/m januari kun je vakken volgen bij een opleiding in het buitenland
· Je kunt jouw onderzoeksstage van 16 weken in het buitenland doen
Als je graag naar het buitenland wilt, is het belangrijk dat je dit op tijd begint te regelen. Naast allerlei praktische zaken als inentingen, visum en verblijf, moeten de vakken die je gaat volgen en/of jouw stage die je gaat doen, worden afgestemd met jouw studieadviseur en de universiteit waar je naar toe gaat. Het VU-bureau Internationalisering en de faculteit kunnen je helpen bij de planning van je buitenlandverblijf.
Zie voor meer informatie: Internationalisering bij FALW.

Honours Programme

Er is, voor de ijverige studenten, naast de bachelor Gezondheid en Leven ook een mogelijkheid om deel te nemen aan het Honours Programme. Hierbij is een gemiddelde 7 voor alle vakken in het eerste jaar tot de maand mei vereist en biedt het programma de mogelijkheid extra verdiepende vakken te volgen en extra studiepunten te behalen.
Lees meer over het Honours Programme.

 

Rooster

Een overzicht van de opleiding is te vinden in het jaarschema.

 

Voor een gedetailleerde omschrijving van de vakken, minoren en stagemogelijkheden van Gezondheid en Leven kun je op de volgende pagina's bekijken:

Vakken
Minoren
Stage