Stage

 

In het derde jaar van Gezondheid en Leven is een periode waarin er stage wordt gelopen. Onderstaand is een stagedatabase weergegeven. In deze database zijn verschillende toelichtingen te zien op stages, geschreven door de studenten die deze stages hebben gedaan. Hopelijk helpt de stagedatabase je een idee te geven wat er allemaal voor stages zijn die aansluiten op Gezondheid en Leven!

Enthousiast geworden over onderstaande stages? Wil je hier misschien ook stage lopen? Anguilla kan jou in contact brengen met de personen die de stage hebben gevolgd! Stuur daarvoor een mail naar secretaris@anguilla.vu

Stagedatabase

Anne Hakkert - Hematologisch Klinisch Chemisch Laboratorium van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.
Het Hematologisch Klinisch Chemisch Laboratorium is een klinisch lab waar het patiëntenmateriaal geanalyseerd wordt. Daarnaast is er een kleine research groep. De focus van de research groep ligt op micropartikels. Dat zijn kleine blaasjes die voornamelijk door bloedplaatjes worden afgescheiden. Deze partikels zijn gerelateerd aan stolling en vaak in aantal verhoogd bij een groot aantal ziekten. In samenwerking met Orthopedie kijk ik naar de hoeveelheid micropartikels in bloed bij verschillende manieren van opereren als mensen een nieuwe heup krijgen. Ik vind mijn stage echt heel erg leuk. Een klinisch lab is erg leuk om een keer mee te maken. Zo druk en zo veel bedrijvigheid. Als je geïnteresseerd bent in immunologie en je hebt een biomedische major, dan is deze stage zeker een aanrader!

Simone de Graaf - Metamedica bij VUmc
Ik heb stage gelopen op de afdeling Metamedica van het VUmc. Hier heb ik onderzoek gedaan naar cultuurverschillen in de zorg en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Dit wordt ook wel het 'verkrijgen van culturele competentie' genoemd. Ik heb dit gedaan door te kijken of Moreel Beraad als methode gebruikt kan worden om culturele competentie bij zorgverleners te creëren. Moreel Beraad is een manier die op een aantal afdelingen van het VUmc maar ook in andere instellingen gebruikt wordt om morele competentie bij zorgverleners te ontwikkelen. Een Moreel Beraad wordt op regelmatige basis gehouden op een afdeling. Er komen dan verschillende zorgverleners bij elkaar om over een concrete casus te praten en hoe ze daar gehandeld hebben. Er wordt een dilemma geformuleerd en dat dilemma wordt gezamenlijk onderzocht. Er wordt gekeken naar de betrokkenen bij dat dilemma en wat hun normen en waarden in die situatie waren. Ik heb een aantal van deze beraden in het ziekenhuis bijgewoond en geobserveerd. Vervolgens heb ik gekeken of er ook over cultuurverschillen gesproken werd en als dat het geval was hoe men daarover sprak. Ook heb ik een aantal personen geinterviewd om zo m'n observaties in perspectief te kunnen trekken. Het hoger liggende doel van m'n onderzoek was om te kijken of Moreel Beraad een manier zou kunnen zijn om culturele competentie bij zorgverleners te ontwikkelen. De uitkomst was dat er af ten doe wel over cultuur gesproken werd maar dat dit tijdens het Beraad beter uitgediept zou kunnen worden.
Ik heb dus een gezondheidswetenschappelijke stage gelopen en daarbij kwalitatief onderzoek gedaan, wat ik erg leuk vond! Meer informatie? Kijk dan eens op de website.