Sanquin

Sanquin is een not-for-profit organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Daarnaast produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuunreagentia, verricht zij wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en verzorgt zij onderwijs.


Flevoziekenhuis

De afdeling Kwaliteit & Veiligheid van zorg en de ziekenhuisapotheek zoeken per november 2018 een ambitieuze afstudeerstudent die een uitdaging niet uit de weggaat. Ben jij die gedreven en enthousiaste student die wij zoeken?

De organisatie
Het Flevoziekenhuis in Almere verzorgt een breed aanbod van uitstekende specialistische ziekenhuiszorg. Wij brengen topzorg dichtbij, in een samenwerking met het AMC en onze eerstelijns partners. Samen met onze patiënten en partners streven wij naar optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Patiënten en familie ontvangen wij vriendelijk en gastvrij in een helende omgeving. In ons ziekenhuis leiden wij de artsen, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie op. Meer weten? Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl

Probleemstelling
De indicator medicatieverificatie bij opname scoort structureel onder de door het Flevoziekenhuis gestelde norm van ≥ 90%. Zie voor inhoudelijke informatie het VMS thema: medicatieverificatie bij opname en ontslag. Medicatieverificatie gesprekken worden structureel uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat de lage score veroorzaakt wordt doordat exclusiecriteria onvoldoende zijn benoemd en vastgelegd en dat er problemen zijn tussen de koppeling tussen informatiesystemen.

Vraagstelling
Er wordt van jou als student verwacht dat je een onderzoek gaat doen naar het volledige proces van het voeren van medicatieverificatie gesprekken bij opname, het toepassen van de exclusiecriteria (zie basisindicatorenset IGJ), de registratie en de overdracht tussen de informatiesystemen TPSC en SAP.

Het doel van de stageopdracht is om te komen tot een advies en implementatieplan voor de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van zorg en de ziekenhuisapotheek, waarin hen een handreiking wordt aangeboden om te voldoen aan de ziekenhuisprestatieindicator omtrent medicatieverificatie bij opname.

Gevraagde competenties en kennis
Voor deze stageopdracht vragen wij de volgende competenties:
1. Analytisch;
2. Communicatief;
3. Goed kunnen samenwerken;
4. Planmatig en procesmatig;
5. Overtuigingskracht;
6. Probleemoplossend vermogen.

Tevens wordt de volgende kennis verwacht:
1. Affiniteit met Excel;
2. Kennis en ervaring in het opzetten en uitvoeren van projecten;
3. Affiniteit met het werken in een ziekenhuis.

Randvoorwaarden
De stagebegeleiding vindt plaats door een kwaliteitsadviseur en het hoofd van de ziekenhuisapotheek. Met de stagebegeleiders is er laagdrempelig contact mogelijk. Daarbij is er ook binnen de afdeling Kwaliteit & Veiligheid van zorg de mogelijkheid om met collega’s te sparren over het onderwerp.

Van de student wordt verwacht dat hij/zij voor 32 uur per week beschikbaar is. De werkdagen zijn in overleg met de stagebegeleiders en er is werkplek beschikbaar.

Marianne Lijkendijk
Kwaliteitsadviseur
mlijkendjk@flevoziekenhuis.nl
036 8689634