< Terug naar Bestuur

Penningmeester

Naam:                                         Mark Veldt
Leeftijd:                                       22
Geboortedatum:                          18-06-1997
Studiejaar:                                    4
Woonplaats:                                 Amsterdam
E-mailadres:                                 penningmeesteranguilla@gmail.com

Wie ben ik?

Mijn naam is Mark Veldt en ik ben 22 jaar oud. Ik ben, zoals misschien is te zien, de enige jongen van het bestuur. Ik kom uit Heiloo, maar woon nu op kamers in Amsterdam. Ik zit in mijn vierde jaar van Gezondheid en Leven. Ik ben zoals velen begonnen met de studie, omdat ik nog niks zeker wist. Nu ben ik vier jaar verder en heb het nog steeds naar mijn zin! Ik ben een fan van sporten zoals voetbal, tennis, volleybal en vergeet bier drinken niet. Ik werk in een speciaalbiercafé met 220 soorten speciaalbier en kan uren hierover praten. Jullie zullen mij ook wel vaak slapend zien in het fuik. Ik ben niet dood, alleen moe.

Wat is mijn functie binnen het bestuur?

Het geld van Anguilla wordt natuurlijk voor veel verschillende dingen gebruikt en als penningmeester beheer ik het geld van Anguilla. Ik maak een begroting van alle verwachte inkomsten en uitgaven en natuurlijk het geld dat de commissies krijgen voor hun activiteiten. Ik beheer ook de rekening en hou de administratie bij. Daarnaast gaan alle declaraties en facturen gaan via mij. Penningmeester heeft veel verantwoordelijkheid en moet het overzicht goed bewaren, maar dat komt goed. Op mij kun je rekenen!

Bericht aan de leden

Feesten en bier is leuk, maar slaap is ook zeker niet verkeerd!